english
Црква Св. Духа
Основни подаци
Место
Под Сталаћким градом
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1063
Датум уписа у централни регистар
01.13.1994.
Редни број у локалном регистру
206
Датум уписа у локални регистар
30.09.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Ћићевац бр.633-3/92-01 од 16.12.1992. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Скромна црква под сталаћким градом посвећена Силаску св. Духа на апостоле једнобродна је грађевина за коју се не зна када је подигнута. На западној фасади налази се гранитна плоча постављена 1907. године са натписом који говори о обнови цркве трошком парохијана 1836, када су јој горњи делови президани. Истраживачко-конзерваторски радови после земљотреса из 1972. показали су да је првобитна грађевина била срушена до испод свода. Том приликом је углавном поновљен изглед који је добила приликом обнове у XIX веку, а изостављени су делови слепих аркада које су оживљавале бочне фасаде храма. У темељима је тада пронађен византијски златник из X века, што се надовезује на старију забелешку да је у једној гробници нађен златан чанкаст новац и две сребрне минђуше. Обијањем малтера у унутрашњости откривене су фреске у олтарском простору, међу којима су у најбољем стању очуване фигуре архијереја из Поклоњења агнецу, које показују сродности са живописом насталим после Косовске битке. Такође, нађена је опека карактеристичног облика за исти период, попут оних на цркви манастира Копорина. Досадашње познавање споменика не даје елементе за поуздано датовање, али будући да остаци живописа и опеке упућују на период с краја XIV и почетка XV века, могло би значити да је црква саграђена тада или нешто раније.