english
Зграда старог Начелства
Основни подаци
Место
Смедерево, Трг Републике 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 545
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
28.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Смедерево бр.633-6/81 од 14.05.1981.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Уз главни градски трг подигнута је у духу европске архитектуре једна од првих значајних грађевина у Смедереву. Зграда Среског начелства (данас Окружни суд) изведена је између 1886–1888. према пројекту архитекте Александра Бугарског. Академски је обликована са елементима класицизма и ренесансе. Архитектонска концепција је заснована на симетричној композицији са основом у облику слова Е. Има приземље и један спрат, а само над средишњим ризалитом централног тракта и други спрат. Наглашена је хоризонтална подела фасада. У приземљу је фасада рустично обрађена имитирајући квадере и лукове изнад полукружних прозора. Централни ризалит, истурен 3 m, има два масивна ступца у приземљу, балкон са балустрадом и лучним прозорима на спрату, архитравно завршеним прозорима другог спрата и високом атиком изнад кровног венца. Сви углови зграде посебно су наглашени (као и централни ризалит) рустично обрађеним квадерима и атикама. Ентеријер је скромније изведен (профилисани венци и оквири на бочним зидовима и плафону), осим улазног хола и велике свечане сале (чија декорација није сачувана). Обимније интервенције на објекту извршене су 1963, када је постављен и мозаик Р. Глигоријевића на централном степеништу, а 1975, 1999. и 2005. конзерваторско-рестаураторски радови.