english
Друмска механа породице Младеновић
Основни подаци
Место
Сараоци, М. Тита 112
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 547
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
28.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Одлука Завода за заштиту споменика кутуре Смедерево бр.633-5/81,од 14.5.1981.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Стара друмска механа породице Младеновић у Сараорцима, у улици Маршала Тита бр. 112, недалеко од Смедерева добро је очуван примерак друмске механе из друге половине XIX века. Претпоставља се да је подигнута пре 1830, и да је првобитно била мензулана, која је у турској царевини служила као поштанска станица у којој су се чували одморни коњи за татаре-поштаре. Овај термин задржао се и у Кнежевини Србији за објекте исте намене. Механа је приземна, димензија 30x15 m, подигнута уз некадашњи Цариградски друм. Саграђена је у бондручном конструктивном систему, са двоводним кровом покривеним ћерамидом. Има осам просторија, два ходника и трем централног типа, са лажном моравском аркадом. Лукове аркаде носи седам дрвених стубова са мањим проширењима у горњем делу, без детаља и профилације. Један део објекта данас има стамбену намену.