english
Хасан-агина џамија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 107 од 26.2.1970. године Основни закон о заштити споменика културе ( Сл. лист СФРЈ бр. 12 /65 ) и Закон о заштити споменика културе (Сл. Гласник СРС бр. 3/66 ).

Подигнута је 988. по Хиџри (1580. год.). О Хасан-аги не располажемо подацима. Претпоставља се да је припадао средњем војном сталежу. Ово је међутим куполна џамија са шеснаестостраним минаретом који делимично израста из десног бочног зида. Унутрашњи простор је правоугаони, што је неуобичајено, мада постоји претпоставка да је у првобитној фази била квадратна са тремом, да би касније трем био обједињен са ентеријером.