english
Некропола са тумулима
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/-200
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 922 , 1967. година. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66 ).

На приватном имању, у селу Ћерим, налази се више тумула које је могуће датовати у период гвозденог доба. По површини уочавају се и покретни предмети, углавном делови керамике римско провинцијске производње, што указује на континуитет живота на овом простору и постојање насеља у римском периоду.