english
Зграда Дома ЈНА
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XX века
Редни број у централном регистру
СК 339
Датум уписа у централни регистар
11.01.1983.
Редни број у локалном регистру
112
Датум уписа у локални регистар
20.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр.633-12/80-III од 03.07.1980 год

Објекат са монументалним облежјем јавног је карактера изграђен је почетком ХХ века по пројекту непознатог архитекте. Зграда је у основи симетрична и састоји се из средишњег угаоног тракта у виду полукруга и бочних трактова јаднаких дужина, непосредно ослоњена на регулационе линије улице Љубе Нешића и Добриле Радосављевић. Има приземље и спрат са улазом у зграду смештеним у средишту основе по симетрали уличног угла, за којим се непосредно надовезује улазни хол, а затим степениште. У бочним трактовима смештене су простосрије дома. Објекат је озидан масивно са изразито стрмим кровом, тако да се масивност у зидовима осећа и у фасадној пластици веома рустичној у малтеру и састоји се из кровних, спратних соклених венаца, затим пиластера ритмички рспоређених између прозорских отвора по целој висини фасаде, са поделом на квадере у малтеру са широким спојницама у приземљу и узаним на спрату. До изражаја долазе широки и равномерно распоређени прозорски отвори са полукружним надпрозорницима у приземљу и на спрату централног трактног ризалита односно равним надпрозорницима, на прозорима спратних трактова.