english
Кућа у Неготину
Основни подаци
Место
Неготин, Улица Добриле Радосављевић бр.2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Редни број у централном регистру
СК 460
Датум уписа у централни регистар
11.04.1983.
Редни број у локалном регистру
114
Датум уписа у локални регистар
02.04.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр.633-13/80-III од 03.07.1980. год

Садржи у себи основне градитељске карактеристике објеката насталих крајем XIX века . Објекат има подрум и високо приземље са девет прозорских отвора у низу на делу фасаде из улице Љубе Нешића и четири из Улице Добриле Радосављевић. Улаз у зграду је из дворишта и смештен је у средишту главне дворишне фасаде. Кровни венац на делу фриза испресецан је густо поређаним профилисаним елементима у виду конзоле, тако да пресецају и отворе таванских прозора, поређаних у истоветном осовинском размаку, као и главни прозорски отвори приземља. Поред кровног венца, фасадну пласитку сачињавају још и парапетни венац, испресецан масивним пиластрима са канелурама, углавном на угловима као и унутар склопа фасаде у пољима равномерно, са крупним коринтским капителима, непосредно у подножју кровног венца. Слободне фасадне површине између прозорских отвора испресецане су хоризонталним и вертикалним фугама у малтеру са имитацијом на везу. Улаз из дворишта обликoван је у виду плитког трема са по једним стубом са сваке стране, који се завршавјау коринтским капителима и прихватају горњу конструкцију са троугаоним класичним тимпаноном. Лево и десно од улазног трема, јављају се широки отвори са полукружним луковима зашtићени уметнутим стакленим преградама са дрвеним оквиром и подеоним елементима.