english
Археолошко налазиште - Кулина
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Археолошко налазиште - Кулина
Место
Балајнац - Градиште
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
5-6. век/5-6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
АН47
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Датум уписа у локални регистар
15.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр.218/1 од 02.03.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
Археолошко налазиште са остацима грађевина