english
Црква Св. Ваведења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XIV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 252
Датум уписа у централни регистар
22.06.1982
Редни број у локалном регистру
27
Датум уписа у локални регистар
18.12.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр. 633/3. од 25. 09. 1967. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Претпоставке да је црква Богородичиног Ваведења манастира у Докмиру саграђена у другој половини XIV века оснажују камена пластика рудиментарних мотива плетеница на допрозорницима као и два стећка (један непосредно уз јужну фасаду, а други као носач часне трпезе). Ипак, данашња једнобродна грађевина са споља полукружном апсидом, са куполом цилиндричног тамбура ослоњеном на моћне пиластре и таласато извијених кровних венаца добила је тај облик у великој обнови изведеној 1734. Масивни контрафори уз северну фасаду накнадно су озидани као статичка ојачања, а тек средином XX века пред црквом је изграђена скромна припрата. Од старог докмирског иконостаса сачувао је неколико икона које по наглашеном цртежу и експресивности представљају дела конзервативнијих сликара из круга Теодора Стефановића Глоговца или Хаџи Рувима. Престоне иконе, које данас нису у Докмиру, изгледа да су још 1791. поклоњене новој цркви у Миличиници. Велики углед манастир је уживао од седамдесетих година XVIII столећа, када је оформљена двогодишња школа уметничких заната, у којој су прва иконописна знања стекли значајни сликари тога периода као и личности које су се касније истакле у устанцима за ослобођење од Турака. Сондажна сликарско-конзерваторска истраживања, изведена 1988, показала су да под малтером нема остатака живописа.