english
Црква Преображења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 364
Датум уписа у централни регистар
12.01.1983.
Редни број у локалном регистру
80
Датум уписа у локални регистар
30.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр.925/3. од 24.07.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

У атару села Криваја, у подножју Цера, подигнута је црква Преображења, која је до почетка XVIII века била црква манастира Криваје, познатог као Кривојник и Добриње у изворима из XVI века. Опсежном обновом из 1790. преображењска црква је добила садашњи изглед. Омогућена је трудом оберкнеза Ранка Лазаревића са још тројицом угледних домаћина и игумана Радовашнице, Каоне, Чокешине и Петковице. Као главни мајстор ангажован је Михаило Петровић, који се потписао на часној трпези. Једнобродна црквена грађевина триконхалне основе има велику полукружну олтарску апсиду, малу припрату и дозидани дрвени трем, отворен са свих страна. Певничке апсиде су полукружне, надвишене полигоналним куполама исте висине као и купола над централним делом наоса, ослоњена на четири слободна стуба. Фасаде су једноставне, окречене, без декоративне пластике. Сликану декорацију је извела група сликара око Хаџи Рувима и Петра Молера. У току 1978. обављени су конзерваторски радови на крову, фасадама и трему цркве као и уређење порте.