english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 395
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
105
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.182 од 12.05.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Недалеко од средњовековног града Брвеника налазе се рушевине цркве Св. Николе у Шумнику, највероватније властеоске задужбине настале крајем XIII или почетком XIV века. Археолошка ископавања потврдила су континуирани живот овог култног места кроз XIV и XV столеће. Сличности ове и баљевачке цркве указују не само на приближно време настанка већ и на слично порекло њихових неимара које се – судећи по неким романским одликама архитектуре – може везати за приморско градитељско наслеђе. Невеликих димензија, зидан каменом, храм је данас очуван без горњих, сводних конструкција. Једнобродни наос завршен је на источној страни споља полукружном апсидом, док су проскомидија и ђаконикон обележени нишама у дебљини зида. Фасаде су биле малтерисане и оживљене слепим аркадама, док је унутрашњост била прекривена фрескама. Остаци на западном зиду, где је било представљено Успење Богородице изнад улазних врата и стојеће фигуре у најнижој зони, претрпели су сувише оштећења да би се могло о њима подробније говорити, али се на основу угребаног цртежа и основне окер-зелене хармоније може закључити да је сликар био образован у најбољим традицијама монументалног сликарства. Истраживање и конзервација споменика окончани су осамдесетих година.