english
Црква архангела Гаврила и Михаила
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1453
Датум уписа у централни регистар
30.12. 1997
Редни број у локалном регистру
218
Датум уписа у локални регистар
30.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичкиог завода за заштиту споменика културе Београд бр.13/2 од 11.02.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

У области Старог Влаха, двадесетак километара од Ивањице, постоји занимљива сакрална целина коју чине два храма. Старија је полупећинска црква Светих арханђела, једнобродна, са прислоњеним луковима и полукружном апсидом, чије је време настанка тешко установити. Њен јужни зид и полуобличасти свод са малом слепом калотом президани су у обнови којом је дограђена већа црква Светог Николе. Претпоставља се да је обнову извео рашки епископ и потоњи патријарх Гаврило 1644. Једнобродна црква Светог Николе има споља петострану апсиду у ширини брода, наос покривеном слепом калотом и припрату са попречним сводом. Фрагменти живописа сачувани су у обема црквама. Стилске одлике зидних слика у храму Светих арханђела оспоравају датовање у XIII век, већ би пре илустровале уметничке токове друге половине XVI столећа. Минуциозни, готово иконописачки приступ фресци имао је сјајан цртач и колориста који је извео живопис у цркви Св. Николе, данас фрагментарно сачуван. Атрибуција Јовану, водећем сликару средине XVII века, чини се оправданијом од претпоставке да су ове фреске дело Андреје Раичевића. Ентеријер чува монументални амвон, остатке свећњака и суда за освећену воду као и резбу иконостасног Деизисог чина, који је касније пресликан. Почетком XIX века отворен је јужни улаз у цркву Св. Николе и са запада дозидана припрата са звоником. Превентивна конзервација фресака изведена је 1970 и 1995–1996, када су обављена и скромна сондажна археолошка испитивања.