english
Црква брвнара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1812
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 199
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
31
Датум уписа у локални регистар
11.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2260/48 од 20.12.1948 год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

У Сечој Реци, десетак километара западно од Косјерића, на месту старијег храма спаљеног 1805/6. године, подигнута је крајем прве или почетком друге деценије XIX века црква брвнара посвећена св. Ђорђу. Храм чине полигонални олтарски простор, наос, припрата са хором и трем. Кров покривен шиндром има јако изражену слемењачу. Врата на западном и северном зиду носе богату бојену резбарену декорацију у виду прецизно изведених розета на касетираној површини. Унутрашњост цркве је издељена двема преградама на припрату, наос и олтарски простор са обележеним простором за проскомидију. Ентеријером доминира дрвени резбарени и бојени полијелеј, дело осаћанских неимара, испод којег је камена амвонска розета, као и бројне иконе, хронолошки углавном везане за XIX век. Међу њима се издвајају царске двери и надверје Симеона Лазовића, који се сврставају у његова најлепша остварења. Истом мајстору се приписује и шкриња у којој се чувао прибор за причешћивање, а чији је поклопац осликан представама Богородице са Христом, св. Николе и св. Луке. На цркву су ослоњени камени надгробни споменици из прошлог века. Конзерваторски радови вршени су 1952. и 1975.