english
Мажићи, остаци манастира
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 671
Датум уписа у централни регистар
18.03.1986
Редни број у локалном регистру
164
Датум уписа у локални регистар
08.11.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Недалеко од Прибоја, на левој обали Лима, у атару села Мажићи налазе се остаци средњовековног манастира. Манастир се у изворима среће под именом Ораховица или Ореховица, а манастирска црква Св. Ђорђа, према истоименој средњовековној жупи, као црква у Дабру. Сматра се да је манастир саграђен крајем XII века, а први пут се помиње почетком XIII века у типику манастира Студенице. Више пута је рушен и обнављан. Прва обнова цркве Св. Ђорђа, према архиепископу Данилу II, била је за време краља Милутина. Поново је страдао 1667. Током XVII века је обновљен, помиње се 1683. и почетком XVIII века, а потом је опустео. Приликом археолошких истраживања манастирске целине откривене су праисторијске хумке из бронзаног доба; истражени су остаци цркве и старије средњевековне некрополе на којој је саграђена црква, a на западу, северу и истоку, остаци кухиње, трпезарије, подрума, болнице и монашких келија. Централно место заузима једнобродна црква дужине 15 m и ширине 6 m, зидана од притесаног камена. Зидови цркве очувани су у висини до 2 m, без трагова малтера. Црква има правоугаону основу са полукружном апсидом на истоку и касније зидану припрату квадратне основе. Четири јака пиластра у средишном простору храма највероватније су носили лукове на које се ослањало кубе. Из овог манастира потиче ћивот из 1620. који се чува у Старој православној цркви у Сарајеву. Од 1999–2001. вршена су археолошка истраживања и конзерваторско-рестаураторски радови који се на цркви настављају 2006. године.