english
Зграда старог Начелства
Основни подаци
Место
Врање, Трг Републике
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1908
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 863
Датум уписа у централни регистар
11.02.1990.
Редни број у локалном регистру
245
Датум уписа у локални регистар
03.01.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Врање бр.633-5/86-04 од 30.06.1986. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Зграда је изведена 1908. према пројекту архитекте Петра Поповића (1873–1945) за потребе администрације Окружног начелства у Врању. Њен положај на углу улица условио је асиметрично решење основе. Монументални угаони ризалит са издигнутим главним улазом посебно је наглашен и на њега се наслањају бочни трактови (различитих основа и димензија условљених обликом парцеле). Има подрум (сутерен), приземље и спрат. Зграда је академски компонована. У декоративној и пластичној обради фасада подражавање византијског грађења и доминантни мотиви преузети су из моравске школе (полихромна обрада постигнута наизменичним смењивањем трака у малтеру и редова фасадних опека, розете, лучни отвори, рељефне траке од теракоте, полуколонете, венци, преплети). Унутрашњи простор решен је функционално. У средишњем делу је улазни хол са монументалним степеништем које води до свечане сале на спрату и из кога полазе ходници за бочне трактове дуж којих су канцеларије. Декоративна обрада ентеријера, инспирисана српским средњим веком, била је најбогатија у свечаној сали, улазном холу и на декоративним парапетима степенишне ограде хола – штуко декорација, профилација, полихромија, плафонске површине са украсним бордурама и секо-сцене Паје Јовановића и Уроша Предића са темама из националне историје. Конзерваторски радови су завршени 1997.