english
Кућа Шоп Ђокића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 326
Датум уписа у централни регистар
11.01.1983.
Редни број у локалном регистру
26
Датум уписа у локални регистар
22.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.857/49 од 19.05.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Кућа Шоп Ђокића у Лесковцу подигнута је у првој половини XIX века као спратна грађевина у бондручном конструктивном систему. Вишесливни кров куће покривен је ћерамидом са истуреним стрехама. Првобитно, кућа је имала четири просторије у приземљу и пет просторија на спрату. Посебно се истиче диванхана на спратном делу, постављена на средини дворишне фасаде. У ентеријеру зграде истичу се декорације у дуборезу на таваницама, огради степеништа, долапима и нишама, као и оквирима врата и прозора. Посебну занимљивост у ентеријеру куће чине капци на прозорима, који су сачињени из два дела тако да се горњи део подиже, а доњи спушта. Током 1979. реконструисан је западни део куће, када је дошло и до промене у распореду просторија у приземљу и на спрату. Без обзира на промене које су настале у ентеријеру кућа је задржала опште особености градске куће карактеристичне за прву половину XIX века. Данас кућа Шоп Ђокића има културно-просветну намену.