english
Црмљанске Суке: џамија, турбе
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 108 од 26.2. 1970. г. Основни закон о заштити споменика културе ( Сл. лист СФРЈ бр. 12/65) и Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Комплекс Црмљанске Суке налази се на површини од 19 ари. На овом простору установљено је очувано турбе и џамија без минарета; да је врх Црмљанске Суке био опасан бедемом који је изграђен од камена везиваног кречним малтером од кога се уочавају мањи остаци, као и да је неовлашћеним ископавањима откривено више предмета: црквено звоно, узенгије, новац. Очигледно је на овом простору постојало средњовековно утврђење са насељем и црквом и потом је дозидана и џамија.