english
Чајкино брдо
Основни подаци
Место
Врњачка Бања
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
шездесете године XIX века - почетак XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 21
Датум уписа у централни регистар
29.10.1990.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
01.02.1990.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Краљево бр. 350-317/85-01 од 30.05.1985.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Формирање Бање започето је 1868. градњом основних бањских садржаја око топле воде. У уређивању, развоју и уређењу бање, на иницијативу удружења грађана, посебну улогу је одиграла држава доношењем посебних закона и утврђивањем реона 1885, чиме је одређено језгро бање. У XIX веку у литератури помињани „крш романтичне лепоте” шумовито је узвишење између Врњачке и Липовачке реке, називано Црквено, Александрово, а потом Чајкино брдо. Изградња је започета на заравњеном врху брда 1834. зидањем цркве. Почетком XX века, а посебно у периоду између 1921. и 1940, на брду су саграђене породичне куће и виле на великим и уређеним парцелама, чији изглед и организација простора показују да су грађене за одмор и уживање. Грађевине су различитог облика и величине у зависности од захтева и могућности власника и вештине пројектанта. Намена објекта наметнула је унутрашњу организацију простора. Од четрдесетак грађевина се специфичном архитектуром издваја комплекс зграда Црвени крст-Мир, Шумадија и Златибор, задужбина Обрена Јанковића с почетка XX века, намењена одмору и опоравку инвалида ослободилачких ратова, као и група мањих вила – Славуј, Царић, Грлица и Ђевђелија, изведених у истом духу; постакадемски решен Санаторијум Живадиновић, стециште интелектуалаца тридесетих година; елементима сецесије декорисана вила Јела, вила Зораида решена у духу модерне. Конзерваторски радови су извођени на појединим деловима целине.