english
Бреговинско Кале (Дренград) код Прокупља
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Бреговинско Кале (Дренград) код Прокупља
Место
Општина
Период
Период градње
6. век/6th century
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 41
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Датум уписа у локални регистар
15.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.262/50 од 14.03.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87
Остаци утврђења
Цистерна