english
Дворац Марцибањи - Карачоњи
Основни подаци
Место
Сремска Каменица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1797-1811, 1834-1836
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 44
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
27.10.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Нови Сад, бр. 01-297/2-72 од 22.02.1974. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Просторна културно историјска целина у Сремској Каменици обухвата спахијски посед са краја XVIII и почетка XIX века са дворцем, помоћним зградама и пространим парком и представља једну од најрепрезентативнијих целина спахијских поседа из овог времена. Конципирана у класицистичком стилу, укомпонована у простор енглеског пејзажног врта украшеног скулптурама, са растињем које се слободно развија, зграда дворца грађена је у етапама, од 1797. до 1811. Данашњи изглед добила је реконструкцијом и доградњом из 1834–36. године, када је уређен и парк око дворца. Економски објекти довршени су 1850. У XIX и почетком XX века, све до 1918, дворац са парком се налазио у поседу властеоске породице Карачоњи. На североисточној фасади, над улазом, налази се и плоча са записом о власницима имања – племићкој породици Марцибањи. Дворац је правоугаоне основе, формиран од четири објекта који формирају атријумско двориште. У декоративној обради доследно је коришћен класицистички стилски репертоар са колонадама дорских стубова, троугаоним тимпанонима изнад прозора, декоративном пластиком на фасадама и стилизованом орнаментиком од кованог гвожђа. Конзерваторски радови мањег обима извођени су 2002. и 2004.