english
Комплекс зграда Исе Бољетинија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 317 од 30.6.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/7).

У селу Бољетин налази се комплекс зграда Исе Бољетина, из 19. века.