english
Синагога Нови Сад
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1907-1909
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 45
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
27.10.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, бр. 02-163/4-83 од 16.05.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Налази се у улици ЈНА у Новом Саду и обухвата објекте Синагоге, Јеврејске школе и Јеврејске општине. Комплекс Синагоге са пратећим зградама школе и општине грађен је од 1906. до 1909, према пројекту будимпештанског архитекте Липота Баумхорна. Средишњи део комплекса представља Синагога, са основом тробродне базилике са припратом, двема кулама квадратне основе на прочељу и трочланим апсидалним делом. Конципирана је у традиционалном духу, са стилским обележјима сецесије и везује се за најбоља остварења бечких и пештанских архитеката. Фасадна површина изведена је у жутој клинкер опеци. На главној фасади доминира истурени портал са забатом, заједно са два нижа у равни зида, уклопљен у монументалну архиволту са розетом. Орнамент, рубови прозора и врата изведени су испуштањем опека из зидне равни. Поједине партије зидова малтерисане су и светлоокер обојене. Централна купола наглашена је контрафорима и забатима између њих, а на врху калоте има лантерну. Купола и бројне розете и прозори украшени су фино рађеним витражима. Зграде Школе, довршена 1907, и Јеврејске општине, довршена 1908, налазе се бочно од храма, рађене су од истог материјала, са стилски уједначеном орнаментиком фасадних површина, али са скромнијим украсом. Између уличних фасада бочних зграда је метална ограда са зиданим ступцима. Конзерваторски радови мањег обима извођени су 2004, 2005. и 2006.