english
Јодна бања
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај прве деценије XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 42
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
27.10.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Градског завода за обнову градитеqског наслеђа и заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-262/6-86 од 30.07.1986.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Бања је настала када је, током копања артерског бунара 1897–98, откривена топла вода. Заинтересованост за коришћење лековите воде условила је изградњу првих дрвених барака, страдалих већ 1900. у пожару. Исте године основано је приватно акционарско друштво као власник Бање, чији је први управник Вилт Вилхелм иницијатор изградње зграде Јодног лековитог купатила 1906. Артерско купатило подигнуто је према пројекту архитекте Имре Франчека (1864–1920) из 1907. у Футошком парку, уређеном као енглески парк. Репрезентативном изгледу главне и дворишне фасаде допринела је богата пластична декорација (око и изнад главног улаза – атика са окулусом уоквиреним венцем, две нимфе, рибе, са обе стране по једна картуша са годином почетка и завршетка градње). Над централним делом зграде је четворострана купола са лантерном, фланкирана двема мањим, завршеним профилисаним шиљцима. Сложена основа је у облику слова Т. Уз источну фасаду постављен је хотел Парк 1929. по пројекту архитекте Ђорђа Табаковића, неправилне правоугаоне основе, решења подређеног еклектичком академизму због усаглашавања са архитектуром купатила. Зграда базена је високо партерна, правоугаоне основе, ослоњена на средишњи ризалит дворишне стране купатила. Данас су овде смештена три одељења Института за медицинску рехабилитацију Медицинског факултета у Новом Саду.