english
Спомен-гробље
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1984.
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 46
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997.
Редни број у локалном регистру
6
Датум уписа у локални регистар
27.10.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Градског завода за обнову градитељског наслеђа и заштиту споменика културе, Нови Сад, бр. 01-1/5-85 oд 28.01.1985.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

У оквиру градског гробља у Новом Саду, на правоугаоној површини од 108,67x142,95 m налази се Спомен-гробље бораца НОР-а 1941–1945. Завршено је и отворено за јавност 21. октобра 1984, поводом четрдесете годишњице ослобођења Новог Сада (23. октобар). На гробљу су сахрањена 286 погинула борца, а уклесана су и имена 538 погинулих, који су сахрањени на другим местима. Спомен-гробље је подигнуто по идејним решењима архитекте Чедомира Радовића, који је са Војином Дедејевићем, вајарем, и групом сарадника, 1977. освојио другу равноправну награду на општем Југословенском конкурсу под шифром „Семен“. Главни пројекат израђен је 1984. у ПБ „Војводинаинвест“. Скулпторски изведени камени симбол ауторско је дело вајара Саве Халугина. Површина гробља је стазама у каменој коцки издељена на 5x12 поља, што симболише године и месеце рата. На улазу у Гробље су две удвојене монументалне форме у сивом мермеру, које симболизују „нишан“, док је на крају гробља форма која симболизује „мушицу“. Те две реперне тачке повезује стаза „Авенија револуције“.