english
Гробно место са надгробним спомеником Јована Храниловића на Грко-католичком гробљу у Новом Саду
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1924
Редни број у централном регистру
СК 1586
Датум уписа у централни регистар
28.12.1999.
Редни број у локалном регистру
30
Датум уписа у локални регистар
01.12.1999.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, бр. 117/68 од 22.04.1968.г.

На Грко-католичком гробљу у Новом Саду сахрањен је Јован Храниловић ( 1855-1924), гркокатолички свештеник, уредник и сарадник у више листова и часописа ("Дневник", "Обзор" ). Највећи део свог живота провео је у Новом Саду као свештеник, књижевник ( издао је три збирке песама) и новинар. Надгробни споменк је изграђен од белог мермера.