english
Двадесет и четири надгробна споменика са гробним местима истакнутих политичких, културних и јавних радника на Успенском гробљу у Новом Са
Основни подаци
Место
Нови Сад
Општина
Период градње
XIX - XX век
Редни број у централном регистру
СК 1588
Датум уписа у централни регистар
28.12.1999.
Редни број у локалном регистру
32
Датум уписа у локални регистар
17.12.1999.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, бр. 114/68 од 10.04.1968.г.
На Успенском гробљу у Новом Саду сахрењене су следеће знамените личности: 1.Милош Димитријевић ( 1824-1896), политичар и друштвени радник ( парцела 2, рејон 1, ред 1 ); 2.Породица Полит,Михајло Полит-Десанчић (1833-1920), политичар и публициста ( парцела 9, рејон 1, ред 1); 3. Коста Трифковић (1843-1875), књижевник и драмски писац ( парцела 6, рејон 1, ред 1); 4.Јован Грчић ( 1855-1941), професор новосадске гимназије, писац и уредник ( парцела 1, рејон 1, ред 1 ); 5.Јован Обреновић, господар ( 1786-1850), брат кнеза Милоша ( парцела 1, рејон 1, ред 1); 6.Јован Хаxић ( 1799-1869) јавни радник, политичар, књижевник и један од оснивача Матице српске( парцела1,рејон 1, ред 1); 7.Јаша Игњатовић (1824-1889), књижевник и писац реалистичких романа(парцела 6, рејон 1, ред 4); 8.Светозар Милетић др. (1826-1901), најистакнутија политичка личност Срба у Војводини у другој половини 19. века и Јаша Томић 8 1856-1922), политички сарадник и зет С.Милетића, оснивач радикалне странке у Војводини ( парцела 6, рејон 1, ред 1); 9. Васа Стајић ( 1878-1947), професор, књижевник и политичар (парцела 6, рејон 1, ред 1); 10. Аксентије Мародић (1833-1909), сликар портретиста и иконограф ( парцела 3, рејон 1, ред 1); 11. Ђорђе Натошевић др. (1821-1887), лекар и педагог ( пацела 5, рејон, ред 1 ); 12. Стеван Бранобачки ( 1804-1880), адвокат, јавни радник и градоначелник Новог Сада ( парцела 5, рејон 1, ред 1); 13. Јосип Руњанин ( 1831-1876), композитор химне "Лијепа наша домовина"( парцела 6, рејон 1, ред 1); 14, Милан Петровић др.(1879-1952), професор и политички радник ( парцела 6, рејон 1, ред 1); 15. Христина Тинка Лукић ( 1862-1911, глумица Српског народног позоришта ( парцела 6, рејон 1, ред 3); 16. Петар Бига ( 1811-1879), генерал, бранилац Србобрана 1848. године (парцела 1, рејон 1, ред 1); 17. Радован Врховац( 1863-1945), директор Карловачке гимназије, председник Матице српске ( парцела 3, рејон 1, ред 1); 18. Коста Јорговић (1822-1918), академски сликар и јавни радник ( парцела 6, рејон 1, ред 1); 19. Заједничка гробница у коју су 1921. године из порте Јовановске цркве пренети посмртни остаци следећих личности из историје Новог Сада: Димитрије Сервиски, народни Добротвор; Геврасије Петровић, архимандрит манастира Беочин; Павле Стаматовић, прота новосадски; Аца Костић, члан Народног одбора у буни 1848.године; Ђорђе Пасковић, професор новосадске гимназије; Станислав Шумарски, мајор, писац хронике; Коста Богдановић, књижевни критичар; Илија Захаријевић, директор београдске гимназије а у буни 1848. г. члан главног Народног одбора; Димитрије Аврамовић, сликар, иконограф, портретиста и писац.( парцела 6,рејон 1, ред 1 ); 20. Васа Пушибрк (1838-1917), професор и директор новосадске гимназије (парцела 1, рејон 1, ред 6). 21. Филип Недељковић (1788-1872), добротвор, целокупно имање завештао Матици српској (парцела 5, рејон 1, ред 1). 22. Александар Морфидис ( 1810-1878), хоровођа, композитор и писац прве српске литургије ( парцела 3, рејон 1, ред 5); 23.Јован Београдац ( 1812-1889), аустријски официр и писац ( парцела 6, рејон 1, ред 1); 24. Димитрије Јовановић ( 1840-1908), новосадски сенатор, брат песника Јована Јовановића-Змаја ( парцела 6, рејон 1, ред 1).