english
Тридесет надгробних споменика са гробним местима истакнутих политичких, културних и јавних радника, на Алмашком гробљу у Новом Саду, О.Нов
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX - XX век
Редни број у централном регистру
СК 1589
Датум уписа у централни регистар
28.12.1999.
Редни број у локалном регистру
33
Датум уписа у локални регистар
17.12.1999.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, бр. 115/68 од 10.04.1968.г.

На Алмашком гробљу у Новом Саду сахрањене су следеће знамените личности: 1. Павле Симић (1818-1876), академски сликар, наизразитији представник бидермајера у црквеном сликарству,(парцела 1, рејон, ред 1); 2. Милан Савић др.(1845-1930), дугогодишњи секретар Матице српске, уредник "Летописа"( парцела 2, рејон 1, ред 1); 3. Ђока Мијатовић др. ( 1848-1878), један од првих социјалиста Војводине (парцела 4, рејон 1, ред 1); 4. Димитрије( 1841-1912) и Драгиња (1834-1905) Ружић, глумци Српског народног позоришта (парцела 4, рејон 1, ред 2); 5. Арса Пајевић( 184 -1905), новосадски књижар, штампар и издавач (парцела 4, рејон 1, ред 1); 6. Антоније Тона Хаxић (1833-1917) писац, управник Српаког народног позоришта, секретар Матице српске; 7. Исидор Бајић ( 1878-1915), композитор (парцела 2, рејон 1, ред 1); 8.Лаза Телечки( 1839-1873), глумац и редитељ Српског народног позоришта (парцела 1. рејон 1, ред 1).; 9. Миша Димитријевић (1841-1889), политичар, публициста, главни уредник "Браника" ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 10. Васа Јовановић Чића ( 1827-1900), добротвор који је цело своје имање оставио Српској гимназији (парцела 3, рејон 1, ред 1).; 11. Васа Јазговић ( 1826-1890), трговац и народни добротвор ( парцела 3, рејон 1, ред 1). 12. Марко Нешић (1873-1938), композитор и хоровођа певачког друштва "Невен" ( парцела 5, рејон 2, ред 6).; 13. Светислав Стефановић Буца (1872-1916), глумац Српског народног позоришта ( парцела 4, рејон 1, ред 5).; 14. 14.Трифун Вујин (1819-1885), добротвор Велике српске гимназије ( парцела 1, рејон 1, ред 1).; 15. Жарко Васиљевић (1892-1946), књижевник и Коча Васиљевић ( 1863-1929), глумац ( парцела 2, рејон 1, ред 2).; 16. Петар Попадић ( 1841-1917), трговац, добротвор Матице српске ( парцела 1, рејон 1, ред 1).; 17. Теодор Мандић др.(1824-1917), правни писац и политички радник ( парцела 2, рејон 1, ред 1).; 18. Милан Матејић, глумац Српског народног позоришта ( парцела 1, рејон 1, ред 1 ).;19. Сима Ђорђевић (1913-1878), добротвор који је своје имање оставио Матици Српској ( парцела 1, рејон 1, ред 1).; Софија Вујић ( 1848 -1922) и Паја Поповић (1850-1875), глумци народног позоришта ( парцела 1, рејон 1, ред 1).; 21. Илија Огњановић Абуказен др. (1845-1900), књижевник и лекар ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 22. Арсеније Ћирић ( 1826-1894), председник Задруге Срба занатлија.; 23. Јован Андрејевић др. ( 1833-1864), књижевник и лекар.; 24. Милан Јовановић Баба ( 1849-1933) професор новосадске гимназије и преводилац са латинског језика.; 25. Јован Туроман др. ( 1840-1915), професор новосадске гимназије и Велике школе у Београду ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 26. Каменко Суботић др.(1833-1928), писац и вишегодишњи секретар Матице српске ( парцела 2, рејон 1, ред 4).; 27. Димитрије Кириловић др. ( 1894-1956), публициста и научни радник Матице српске ( парцела 2, рејон 2, ред 6).; 28. Александар Гавриловић ( 1833-1971), професор и директор новосадске гимназије ( парцела 2, рејон 1, ред 1).; 29. Ђорђе К. Јовановић (1837-1904), школски и црквени добротвор ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 30. Владимир Деметровић др. (1861-1915), градоначелник Новог Сада ( парцела 1, рејон 1, ред 1).