english
Гробна места са надгробним споменицима значајних личности из историје Новог Сада, Петроварадина, Ср.Карловаца, Ср.Каменице, на гробљима у Н
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX - XX век
Редни број у централном регистру
СК 1592
Датум уписа у централни регистар
28.12.1999.
Редни број у локалном регистру
36
Датум уписа у локални регистар
17.12.1999.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, бр. o1-77/7-73 од 01.11.1973.г.

Знамените личности сахрањене на Алмашком гробљу у Новом Саду (14): 1. Сава Илић (1894-1950), сликар ( парцела 2, рејон 1, ред 2 ).; 2. Породица Лемајић од Пасан Брда, племићка породица и Жарко Огњановић (1889-1957), хумориста, спортски радник (парцела 3, рејон 1, ред 1).; 3. Глигорије Барусковић (1841-1928), професор новосадске и карловачке гимназије ( парцела 2,рејон 1, ред14).; 4. Породица Хариш, гробница трговачке куће, цинцарске племићке фамилије ( парцела 1, рејнон 1, ред 12).; 5. Породица Кауниц -Ритберг, гробница једине грофовске фамилије у Н.Саду ( парцела 1, рејон 1, ред 12).; 6. Милан Шевић др. (1856- 1937) педагог и писац ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 7. Лазар Марковић др.( 1876- 1935) лекар и драмски писац ( парцела 1, рејон 1, ред 2).; 8. Воја Трифуновић (1888-1935, сликар ( парцела 4, рејон 1, ред 10).; 9.Илија Вучетић др. ( 1844-1904), политичар и публициста ( парцела 1, рејон 1, ред 7).; 10. Породица Станојловић од Стангоре, гробница племићке куће ( парцела 3, рејон 1, ред 7).; 11. Аркадије Враћанин ( 1844-1922), падагог и јавни радник ( парцела 2, рејон 1, ред 14).; 12. Александар Сандић ( 1836-1908), професор гимназије ( парцела 1, рејон 1, ред 14).; 13. Ђорђе Дера др. (1844-1917), филолог, професор ( парцела 1, рејон 1, ред 4).; 14. Љубомир Лотић (1865-1946), публициста и просветни радник ( парцела 4, рејон 1, ред 4); Знамените личности сахрањене на УСПЕНСКОМ ГРОБЉУ у Новом Саду ( 19) :1.Благоје Бранчић (1860-1915), професор гимназије, преводилац ( парцела 2, рејон 1, ред 3).; 2. Филип Оберкнежевић ( 1839-1911), професор гимназије, преводилац ( парцела 1, рејон 1, ред 4).; 3. Васа Ешкићевић ( 1867- 1933), сликар ( парцела 1, рејон 1, ред 5).; 4. Нанка Добрић ( 1829-1912), позоришна дилетанткиња ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 5. Руски војници , гробница погинулих војника у 1.светском рату од 1915-1918. ( парцела 5, рејон 2. ред 15).; 6. Павле Мачвански ( 1822-1914), правник, новосадски градоначелник ( парцела 5, рејон 1., ред 1).; 7. Јован Марковић ( 1811- 1879), протојереј, бавио се сликарством ( парцела 7, рејон 1, ред 7).; 8. Породица Батут, монументална гробница са рељефом св. Јована и цитатима из Библије ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 9. Ђорђе Кондороши ( 1821-1891), адвокат, народни посланик, професор ( парцела 4, рејон 1, ред 1 ).; 10. Радивој Стратимировић ( 1816-1860), правник и књижевни радник ( парцела 8, рејон 1, ред 1).; 11. Лука Милановић ( 1801-1857), правник, добротвор ( парцела 1, рејон 1, ред 1 ).; 12.Андрија Матић ( 1851-1926), професор новосадске гимназије ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 13. Вељко Миросављевић (1836-1928), свештеник и протојереј Успенске цркве ( парцела 2, рејон 1, ред 1).; 14. Емил Чакра ( 1837-1884), публициста ( парцела 6, рејон 1, ред 1).; 15. Ђура Вукичевић (1838-1910), политичар, публициста и правни писац ( парцела 3, рејон 1, ред 1).; 16. Александар Вулко (1859-1921), архитекта и супруга Вида, музички радник ( парцела 4, рејон 1, ред 1).; 17. Јован Живојиновић ( 1870-1926), професор и јавни радник ( парцела 4, рејон 1, ред 1).; 18. Живорад Петровић ( 18 -1927), потпуковник авијације ( парцела 2, рејон 1, ред 1).; 19. Породица Поповић - Пеци, гробница, Стеван ( 1845-1909), правник, градоначелник и Емил ( 1882-1951), агроном, писац ( парцела 1, рејон 1, ред 1); Знамените личности сахрањене на ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ у Новом Саду ( 2): 1. Шандор Немеш (1858-1905), адвокат, мађарски родољуб, мецена (парцела 5, рејон 1, ред 1).; 2. Јошка Мајер (1844-1935)правник, мађарски родољуб, поборник српско-мађарског зближења (гроб у близини капеле); Знамените личности сахрањене на КАТОЛИЧКОМ ГРОБЉУ у Новом Саду (4): 1.Вилмош Вилт ( 1875-1939), лекар, заслужан за уређење Јодне бање у Новом Саду (парцела 8, рејон 1, ед 1).; 2. Феликс Парчетић (1839-1889), велики жупан, угарски племић (парцела 7, рејон 1, ред 2).; 3. Миклош Естергоми (1846-1934), мађарски официр, војни племић ( парцела 5, рејон 1, ред 2).; 4. Ивица Чањевац (1904-1937), авијатичарски официр ( парцела 7, рејон 1, ред 1). Знамените личности сахрањене на АВИЈАТИЧАРСКОМ ГРОБЉУ у Новом Саду (6): 1. Срећко Шетник (1898-1921),пилот; 2. Вјекослав Никољачић (1908-1934), пилот; 3. Јероним Новак ( 1898-1933), пилот; 4. Лудвиг Демарш (1905-1929), пилот ; 5. Ернест Швагељ (1906-1934), пилот; 6. Иве (1902-1932), пилот. Знамените личности сахрањене на ЕВАНГЕЛИСТИЧКОМ ГРОБЉУ у Новом Саду (3): 1. Милош Крно др. ( 1869-1917), правник, словачки политички лидер ( рејон 1,ред 2); 2. Јанош Немешаљи ( 1832-1899), просветитељ, педагог, угарски племић ( рејон 1, ред 2); 3. Фриђеш Шнајдер (1853-1922) хонведски пуковник, најстарија немачка породица у Н.Саду ( рејон 1, ред 1); Знамените личности сахрањене на ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ у Петроварадину: 1. Мартин Дедовић ( 1756- 1822), аустријски подмаршал, командант Петроварад. тврђаве, војни племић 2. Заједничка ( војничка ) гробница , у облику обелиска, сахрењен командни кадар изгинулих аустријских војника из времена револуције 1848-1849 (главна стаза, на средини са десне стране); Знамените личности сахрањене на ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ у Сремској Каменици : 1. Десет гробова непознатих бораца, стрељаних за одмазду, из румских затвора ( на улазу у гробље, са десне стране).