english
Трг Народног хероја Сремска Митровица
Основни подаци
Место
Сремска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVIII-XX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 56
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
124
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 94 од 04.04.1966.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Средином XVIII века успостављена је слободна војна општина и услови да се Митровица развије као трговачки центар. Поред Саве граде се магазе за робу, па се убрзо образује чаршија, а у другој половини XVIII века и већи тргови са различитим наменама. На правцу ка језгру града и барокној цркви Св. Стефана, подигнутој између 1781. и 1794, образује се трг као јединствена урбана целина. Трг уоквирују спратне зграде имућнијих грађана, углавном високих двоводних кровова, богатије барокне декорације (пиластри, капители, кровни венци). Међу значајним грађевинама на Тргу се налази трговачко-стамбена једноспратна кућа Јанка Бајића (данас стара зграда Музеја Срема), асиметричне фасаде са сведеним декоративним елементима. Конзерваторски радови изведени су на појединим зградама.