english
Војнића палата
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Бориса Кидрича бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX veka
Редни број у централном регистру
СК 1784
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
48
Датум уписа у локални регистар
07.12.1998.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 110-2/30.12.1986. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/87-37)

Необична палата у стилу француске ренесансе, са елементима цветне готике, коју је 1893. године пројектовао грађевински мајстор Јанош Једличка, издваја се у шаренилу еклектичких зграда које се нижу дуж Корза. На објекту се појављује неуобичајена архитектонска композиција тлоцрта, пластичне декорације, као и колористичког решења фасаде.У приземљу доминирају лучни отвори који чине масивни, аркадни низ. На спратном делу се смењују прозори у ритму бифоре и једнокрилних отвора над којима су благи готички лукови завршени мотивом француског љиљана. Овај декоративни мотив се протеже на свим детаљима зграде или у види опшавне траке или као самостална декорација. Прозори су оивичени пиластрима хоризонталне поделе са фугама, а поља између завршавају цветном орнаментиком стилизованог љиљана. На овом објекту је веома карактеристичан средишњи еркер који се протеже дуж оба спрата. Конципиран је у виду троугла са ивицом коју маркира тордирани стуб, док је централно постављена једна слобондостојећа фигура мушкарца са штитом и једном подигнутом руком у којој је држао копље. Испод кровног покривача је венац састављен од низа конзола и низом љиљана смештених у тролисне форме.Над троугаоним еркером се уздиже високи торањ, а мансардни отвори су оивичени тордираним стубићима и троугаоним кровићем.