english
Зграда у Ул. Корзо бр. 11
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 11
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX veka
Редни број у централном регистру
СК 1786
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
54
Датум уписа у локални регистар
10.12.1998.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 110-2/30.12.1986. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/87-37)

Кућа Симона Доминуса је у низу са кућом Халброровом и слично је конципирана. Пројектовао ју је Титус Мачковић 1891. године у њему препознатљивом стилу еклектике, са доминантним елементима ренесансе. То је једноспратни објекат код којег је приземље изведено у масивној рустици са четири лучно попстављена портала. Симетрија прочеља је доследно спроведена, са централним ризалитом, централно постављеном капијом и балконом на спртату. Спратни део није тако строго класицистички решен. Овде доминирају слободније, лучне форме барока које се огледају у форми тимпанона испуњеним декорацијом у виду растворене барокне шкољке. На крајевима објекта су удвојени прозори са прекинутим лучним тимпаноном. На месту прекида тимпанона је богата барокна орнаментика која израста из мале средишње картуше. Кров је на две воде покривен бибер црепом.