english

Ову презентацију је реализовао мултидисциплинарни тим Националног центра за дигитализацију са задатком формирања модела за развој електронског каталога споменика културе у Србији и дигитализације одговарајуће документације. Дигитализацијом културних ресурса, од којих се неки не могу репрезентовати у класичним папирним публикација, спроводи се заштита и отвара могућност специфичног проучавању споменика. У каталогу су комбиновани записи из више институција из Србије које се баве заштитом наслеђа, укључујући и библиографске референце које омогућавају даље детаљно изучавање представљених садржаја. Делови презентације су слободно доступни.

Део презентације је резултат пројекта „Дигитализација и електронска презентација средњовековних српских манастира“ који је финансиран у оквиру UNESCO–вог Пројекта партиципације 2004-2005 (уговор бр. 27243305 YUG). Циљ пројекта је да понуди могућност ширења информација о овом вредном делу националног наслеђа који до сада није био у већој мери представљен у дигиталном облику. База података која је при том развијена садржи дигитализоване материјале Републичког завода за заштиту споменика културе, Археолошког института Српске академије наука и уметности, Народне библиотеке Србије и Манастира Каленић.