english
Латинска црква у Глашинцу
Некропола
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало
Архитектура
Основни подаци
Предметна одредница
Латинска црква у Глашинцу
Опис
Датум настанка оригиналног дела
14 - 15. век/14 - 15th century
Материјал
камен/stone
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6
Тип
надгробници/tombstones
Историја
Власник објекта
Република Србија
Напомена
Грађа садржи приказ остатака надгробника и гробних рака
Креатор описа
Стефана Јанићијевић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-02-04
Власник записа
Математички институт САНУ
Назив
Некропола
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
У близини цркве налази се средњовековна некропола
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-16
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-02-04
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Гробно место
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-16
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић
Датум креирања описа
2011-09-20
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Гробно место
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-16
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић
Датум креирања описа
2011-09-20
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Део надгробног споменика
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
У близини цркве откривено је више надгробника аморфног облика
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-02-04
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Део надгробног споменика
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Надгробници су тешко видљиви, пошто су утонули у земљу и прекривени вегетацијом
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-16
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2011-09-20
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Део надгробног споменика
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-16
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић
Датум креирања описа
2011-09-20
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Део надгробног споменика
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-16
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић
Датум креирања описа
2011-09-20
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Део надгробног споменика
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-17
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
дигитални фотоапарат Olympus u820, S820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић
Датум креирања описа
2011-09-20
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више