english
Латинска црква у Глашинцу
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Латинска црква у Глашинцу
Место
Општина
Период
Период градње
4. век/4th century
Редни број у централном регистру
СК221
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6
Планска основа Латинске цркве у Глашинцу