english
Латинска црква у Глашинцу
Планска основа Латинске цркве у Глашинцу
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало
Архитектура
Основни подаци
Предметна одредница
Латинска црква у Глашинцу
Опис
број страна: 70;
Датум издавања оригиналног дела
2007
Аутор
Мирослава Јоцић
Материјал
папир
Величина
20cm
УДК
903/904(497.11) 7.032(37) 94(497.11 Прокупље) 339.1-051(497.11)"16" 339(497.11)"16"
Тип
књига/book
Језик
српски
Историја
Власник објекта
Мирослава Јоцић
Напомена
Креатор описа
Стефана Јанићијевић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-02-04
Власник записа
Математички институт САНУ
Назив
План Латинске цркве
Аутор документа
Мирослава Јоцић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
План преузет из књиге: Јоцић М. (2007). Древно Прокупље. Пирот: Pi Press
Тип документа
скенирана књига/scanned book
Датум архивирања
2011-11-20
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
skener hp scanjet 3970
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Стефана Јанићијевић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-02-04
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више