english
Локалитет Градиште - Каљаја
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
300-700/1100
Ктитор
протовестијар Богдан
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 83 од 1.3.1986. године. Закон о заштити споменика културе САП Косово (Сл. лист САПК бр. 19/77 ).

На брду изнад села, на десној обали Горње Мораве, налазе се остаци касноантичке и рановизантијске тврђаве, 4-6 век, као и византијске тврђаве, 11 век. Тврђава се први пут спомиње у повељи византијског цара Василија II, 1019. године. Град је потпуно у рушевинама и није истраживан.