english
ВРЕМЕНСКА ОСА
Римско доба

Палеолит

Мезолит

Неолит

Енеолит/ Бакарно доба

Бронзано доба

Гвоздено доба

Предримско доба

Римско доба

Пре Немањића

Од Стефана Немање до Краља Милутина

Од Краља Милутина до распада Царства

Од распада Царства до пада под Турке

Од пада под турску власт до Велике сеобе

Од Велике сеобе до Првог српског Устанка

Од Првог српског устанка до Првог светског рата

Савремена историја

Антички Сингидунум, Београд, Београд-Стари Град
Антички Таурунум, Земун, Београд-Земун
Археолошки локалитет Градине, Дрсник, Клина
Археолошки локалитет на потесу Пожиг, Бела Црква, Ораховац
Археолошки локалитет на потесу Прибој, Грнчар, Витина
Археолошко налазиште - Кулина, Балајнац - Градиште, Мерошина
Археолошко налазиште на брду Чечан, Дубовац, Вучитрн
Археолошко налазиште на локалитету Пољанице, Главник, Подујево
Басијана, Доњи Петровци, Рума
Београдска тврђава, Београд Калемегдан 14, Београд-Стари Град
Бреговинско Кале (Дренград) код Прокупља, Бреговина, Прокупље
Виминациум, Костолац, Пожаревац
Висибаба, археолошки локалитет - Блашковина, село Висибаба, Пожега
Висибаба, археолошки локалитет - Болница, село Висибаба, Пожега
Висибаба, археолошки локалитет - Варошиште, село Висибаба, Пожега
Висибаба, археолошки локалитет - Савинац, село Висибаба, Пожега
Висибаба, археолошки локалитети - Весовина и Крчевина, село Висибаба, Пожега
Галич, остаци античког грађевинског комплекса, Ибарска Слатина, Лепосавић
Гамзиград, Гамзиград, Зајечар
Градиште - археолошки локалитет, Трпеза, Витина
Гробљанска црква на археолошком локалитету Ћелије, Дрсник, Клина
Део римског Лимеса,Трајанова табла и део пута, Костол, Кладово
Караташ, Сип, Кладово
Кастелум Онагринум, Бегеч, Нови Сад
Краку Лу Јордан, Бродице, Кучево
Крушец - археолошко налазиште, Пећ, Пећ
Латинска црква у Глашинцу, Глашинац, Житорађа
Локалитет Градина - рановизантијска гробница, Станишор, Гњилане
Локалитет Градиште, Грнчар, Витина
Локалитет Градиште - Каљаја, Бинач, Витина
Локалитет Католичка црква, Рача, Ђаковица
Локалитет на потесу Лигата, Доње Становце, Вучитрн
Локалитет Подводно поље, Дрсник, Клина
Локалитет Селиште, Врница, Вучитрн
Локалитет Тврђане, Лепосавић, Лепосавић
Локалитет Црквине - у оквиру ширег подручја Муниципијума ДД, Вуча, Лепосавић
Манастир Богородица Хвостанска, Врело, Исток
Медиана, локалитет Брзи Брод, Ниш Булевар Вељка Влаховића бб, Ниш-Медиана
Михаљевачка шума, Чортановци, Инђија
Нишка тврђава: Античке терме, Ниш, Ниш-Црвени Крст
Нишка тврђава: Византијска улица, Ниш, Ниш-Црвени Крст
Нишка тврђава: Лапидаријум, Ниш, Ниш-Црвени Крст
Нишка тврђава: Објекат са сводовима и рановизантијска улица, Ниш, Ниш-Црвени Крст
Ново Село - римски кастел – фортификација, Ново Село, Вучитрн
Остаци византијске базилике, Неродимље, Урошевац
Остаци касноантичке гробнице, Огоште, Косовска Каменица
Остаци касноантичког насеља, Горња Гуштерица, Липљан
Остаци Маркове-Латинске цркве у Кастрату, Кастрат, Куршумлија
Остаци ранохришћанске базилике, Бањица, Исток
Остаци римске некрополе, Горњи Обилић, Србица
Остаци старог града Велетина, Велетин - Шашковац, Приштина - град
Остаци утврђења Коришко Градиште, Кориша, Призрен
Остаци утврђења Курвинград у Придворици, Придворица, Бојник
Понтес, Костол, Кладово
Потес "Тума-Камена", Заскок, Урошевац
Потес Гранчарица, Коретиште, Гњилане
Потес Илијина глава, Великинце, Гњилане
Потес Маскит- Код цркве, археолошко налазиште, Љубижда, Ораховац
Равна - Timacum Minus, Равна, Књажевац
Рановизантијска гробница са фрескама, Ниш (Јагодин мала) Косовке девојке 6, Ниш-Пантелеј
Ремесиана, Бела Паланка, Бела Паланка
Римска гробница у Брестовику, Брестовик, Београд-Гроцка
Римска некропола, Коловрат, Пријепоље
Римске терме у Плочнику, Баце, Прокупље
Римски провинцијски град Муниципиум ДД, Сочаница, Лепосавић
Римско утврђење Ледерата, узвишење источно од села Рама, Велико Градиште
Сирмијум, Сремска Митровица, Сремска Митровица
Царичин град, Прекопчелица, Лебане
Црква Св. Богородице, Мртвица, Владичин Хан