english
Чардак
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1916
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1196
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
135
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-613/2-71. од 25.10.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Према години забележеној на вратима, чардак за кукуруз породице Бошковић у Фрушкогорској 97 подигнут је 1916. Градио га је мајстор Велимир Исаковић из Свилоша. Правоугаоне је основе, са подужним тремом и двосливним кровом испуштеним над чеоним странама. Постављен је над ниске, опеком зидане просторије које служе као оставе. Чардак је саграђен у скелетном систему као целовит конструктивни склоп са амбаром, формираним у облику већег и мањег окна, уметањем дашчица у стубове конструкције, за разлику од осталог дела, у којем су стране од закованих летвица. На чеоној уличној страни чардака образована је геометријска шара од водоравно, усправно и дијагонално слаганих летвица и уметнутих мањих гредица међу конструктивне. Средина забата, изведеног у облику завесе од зубасто завршених дасака чије спојеве покривају лајсне, означена је дрвеном розетом, док су углови крова украшени копљастим гредицама које уоквирују резани флорални орнамент. Естетско схватање мајстора исказано је и кроз обраду трема са оградом од профилисаних дашчица и украсима постављеним са обе стране стубова испод венчанице. Пажња посвећена искључиво архитектонском изгледу чардака, сведочећи о важности коју је кукурузу придавао његов власник, сврстава га на посебно место међу обједињеним зградама за смештај и чување жита и кукуруза.