english
Римокатоличка црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1776. године.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1899
Датум уписа у централни регистар
16.02.2005.
Редни број у локалном регистру
СК 232
Датум уписа у локални регистар
26.1.2005.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-4689/99, Београд, 25.01.2000. године («Сл. гласник РС» број 5/2000 од 17.02.2000. године)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Черевић се налази у Срему на обали Дунава, око 15 km југозападно од Новог Сада. Римокатоличка црква посвећена Христовом земаљском оцу, св. Јосипу (Јосифу), типизирана је провинцијска барокна грађевина са високим звоником, саграђена 1776. Главни олтар украшава икона која представља Свету породицу са Богородицом, Христом и праведним Јосифом, дело Јохана Натинхофера из 1781. Посебност ове слике чини панорама Черевића у доњем делу композиције, где су уз дунавску обалу приказане православна и римокатоличка црква. Икону Распећа насликао је 1817. Арса Теодоровић, који се на полеђини потписао на латинском језику. Икону Св. Тројства на предикаоници извео је Константин Пантелић 1835, а на вратима је приказао једног пророка. Стил и иконографија српског црквеног сликарства северно од Саве и Дунава у XIX веку приближили су се у потпуности својим западним узорима. Отуд конфесионалне разлике више нису представљале никакву препреку да српски сликари добијају наруџбине од католика, о чему сведочи пример цркве у Черевићу.