english
Градиште - археолошки локалитет
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100-200/1400-1500
Сликар
Василије Романович
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 200/55 , од 23. априла 1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Градиште-археолошки локалитет са остацима архитектуре из римског и средњовековног периода, 2-14. век. Бедеми средњовековног града затварали су простор приближно правоугаоног облика у коме се назиру обриси већег броја грађевина. О граду нема помена у познатим изворима. Изнад села, у непосредној близини налазила су се два манастира: Св. Арханђела и Св. Николе.