english
Археолошки локалитет на потесу Код цркве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XI/XII век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 102 од 6.4.1982. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У дворишту школе откривени су темељи правоугаоне византијске цркве из 11-12. века, са полукружном апсидом преко које је подигнута млађа црква тролисног облика из 14-15. века. Унутар цркве и око ње је пронађено неколико зиданих камених гробница. Обе су у рушевинама.