english
ВРЕМЕНСКА ОСА
Пре Немањића

Палеолит

Мезолит

Неолит

Енеолит/ Бакарно доба

Бронзано доба

Гвоздено доба

Предримско доба

Римско доба

Пре Немањића

Од Стефана Немање до Краља Милутина

Од Краља Милутина до распада Царства

Од распада Царства до пада под Турке

Од пада под турску власт до Велике сеобе

Од Велике сеобе до Првог српског Устанка

Од Првог српског устанка до Првог светског рата

Савремена историја

Aрхеолошко налазиште на потесу Ордина, Горње Карачево, Косовска Каменица
Археолошки локалитет Градина, Ариљача, Косово Поље
Археолошки локалитет на потесу Код цркве, Боб, Качаник
Брдо Градиш, Геђе, Ораховац
Градина, Нови Раковац, Беочин
Земунска тврђава, Земун, Београд-Земун
Кулине - Остаци средњовековног манастира, Бање, Зубин Поток
Латинска црква, Горњи Матејевац, Ниш-Пантелеј
Локалитет Градина, Постање, Нови Пазар
Манастир Вољавча, Вољавча, Крагујевац
Манастир Прохор Пчињски, Кленике, Бујановац
Остаци средњовековног града, Затрич, Ораховац
Остаци средњовековног града Рас, Бубреговићи, Нови Пазар
Остаци средњовековног манастира Св. Константина и Јелене са некрополом, Ибарска Слатина, Лепосавић
Остаци Тврђаве града Ковина, Ковин, Ковин
Остаци цркве Паскалице, Паскалија (Видење), Пећ
Петрова црква, Нови Пазар, Нови Пазар
Призренска тврђава, Душанов град-Каљаја, Призрен, Призрен
Ранословенска некропола, Коретин, Косовска Каменица
Словенска некропола, Матичане, Приштина - град
Средњовековни град Јелеч, Грубетић Војковиће, Нови Пазар
Стара Павлица, Павлица, Рашка
Фрањевачки самостан, Бач, Бач
Хумка код Варцалове воденице, Рума, Рума
Црква св. Арханђела Михаила, Арача, Нови Бечеј
Црква Св. Прокопија у Прокупљу, Прокупље, Прокупље
Челарево, Челарево, Бачка Паланка