english
Локалитет Селиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/600
Ктитор
краљ Милутин
Сликари
Иван МарковићМилија Марковић
Основ за упис у регистар
Решење о утврђивању својстава споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини , бр. 722 од 5.11.1988. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САП Косово, бр. 19/77).

Археолошким рекогносциранима констатовани су остаци на основу којих се претпоставља да је у питању насеље из античког периода, 2-6. век