english
Локалитет Подводно поље
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
римско доба
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању локалитета Подводно поље за археолошко налазиште, бр. 1212 (Сл. гласник РС бр. 32 од 7. јуна 2001.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Локалитет Подводно поље налази се на горњем току Дрима. Уочавају се остаци веће грађевине из римског периода. Приликом орања наилази се на архитектонску пластику - део архиволте, масивни постамент. Претпоставља се да су у питању остаци виле рустике (villa rusticae) која је припадала територији градског центра са муниципалним уређењем, чији се остаци простиру на површини од око 20 ха.