english
Гробљанска црква на археолошком локалитету Ћелије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
римско доба
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању Гробљанске цркве на археолошком локалитету Ћелије за споменик културе, бр. 1893 ( Сл. гласник РС бр. 73 од 5. 11. 2002.г.). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Остаци мале гробљанске цркве димензија 7,50 х 4,80 м, представљају једнобродну грађевина са правилном полукружном апсидом на источној страни. Зидана је притесаним каменом. На западном зиду уочавају се комади обрађене сиге. Као праг цркве искоришћен је антички надгробни споменик рађен од сивог кречњака, а из саме цркве, из наоса, пренет је камени жртвеник који је по оклесивању натписа на латинском језику постављен испред улаза у цркву Св. Петке у Дрснику.