english
Црква Св. Илије у Арбанасцу
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Илије у Арбанасцу
Место
Општина
Период
Период градње
1905
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Звоник
Црква