english
Остаци цркве код села Пискаље
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци цркве код села Пискаље
Место
Општина
Период градње
Недефинисано/Unidentified
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Црквиште