english
Остаци утврђења Хисар у Прокупљу
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци утврђења Хисар у Прокупљу
Место
Општина
Период
Период градње
15. век/15th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК2052
Датум уписа у централни регистар
17.12.2010
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш

Текст приредила Марија Шеган

 

Остаци утврђења Хисар налазе се на једном стеновитом узвишењу, на левој обали Топлице и чине старо језгро града Прокупље. Утврђење је по свој прилици подигнуто, иако се у писаним изворима помиње тек од 15. века, у време римског освајања Топлице. Током времена оно је мењало своје име и изглед, али је одбрамбену улогу сачувало и док је било у саставу римског Hammeum-а и византијског Acmeon-а; затим, словенске Топлице и српског Прокопиа и најзад, турске касабе Оркуба. Године 1976. започета су прва систематска археолошка истраживања овог подручја и на основу њих може се претпоставити да се некадашње утврђење састојало из три дела: горњег града са цитаделом и два подграђа омеђена бедемима. Горњи град је захватао простор од око 5 ари и био је неправилног елипсастог облика. На његовој источној страни данас је откривена само једна донжон кула, која је штитила прилаз цитадели. Кула је квадратне основе, а уз кулу је пронађен и улаз са остацима капије. Једини откривени објекат у горњем граду је цистерна за воду са бунаром, која је била уграђена у стену и облепљена иловачом. Пошто је у овом делу углавном боравила војска, у унутрашњости нису подизани објекти за становање. Вероватно су постојала привремена станишта од дрвета или шатори од коже. Од горњег града спуштају се бедеми првог подграђа у правцу југа и истока. Бедеми су били појачани са три куле, а у том делу је откопана цистерна за воду. Друго ниже подграђе било је опасаном бедемом који готово концентрично прати ону на вишој коти.

Утврђење Хисар, заједно са комплексом Латинска црква и црквом Св. Прокопија, чини једну неодвојиву целину, тзв. Споменички комплекс у Прокупљу и углавном се проучавају заједно.

 

Литература

Јоцић, Мирослава (2007). Древно Прокупље. Прокупље

Кузмановић – Цветковић, Јулка (2006). Прокупље - Град светог Прокопија.