english
Нишка тврђава: Бали Бегова џамија
Документација
Архитектура
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Нишка тврђава
Место
Општина
Период
Период градње
1521 – 1523
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 289
Датум уписа у централни регистар
23.12.82.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 671/48 од 06.05.1948. год

Текст приредили: Душан Андрејевић, Никола Арсић и Душан Татић

 

Грађена је између 1521-1523. године у централном делу Тврђаве и једина је сачувана од десет саграђених у Тврђави. Временом изградње, складним пропорцијама и техником зидања, Бали бегова џамија представља јединствени споменик муслиманске архитектуре у Србији. Позната је и као Реис-ефендијина и Бурмала-џамија. Обнова и ревитализација објекта почела је 1972, а 1977. године објекат је добио намену изложбеног простора под називом „Салон 77“. Квадратне је основе засведена полукалотом, са централно постављеним михрабом, окренутим према Меки. Висина темена куполе је 11,95 м, а зидана је тесаним каменом уоквиреним опеком. Унутрашњост осветљава 16 прозора. Споља, са северозападне стране, налази се двокуполни трем са четири лука и три стуба. Десно од улаза налазио се минарет, порушен после ослобођења од Турака. Уз северни зид су археолошки остаци библиотеке и минарета. Конзерваторске радове на џамији обавио је Завод за заштиту споменика културе у Нишу, током 1972. и од 1976. до 1978. године.

 

Литература. 1) Андрејевић Б. (1996). Споменици Ниша: заштићена културна добра од изузетног и великог значаја. Ниш: Просвета; 2) Симоновић Д. et al. (1995). Енциклопедија Ниша: историја. Ниш, Градина: Просвета; 3) Милић Д. et al. (1983). Историја Ниша 1: Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1978 године. Ниш, Градина: Просвета; 4) Група аутора (2011). Лексикон града Ниша. Београд; 5) Мирчетић Д.Ж. (2002). Историјски архив Ниш 1948-1998. Ниш: Вук Караџић; 6) Ђуровић Љ., & Вучковић Н. (2013). Водич Историјског архива Ниш. Ниш: Пунта.