english
Археолошки локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
антика/XI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 118 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Градина у селу Ариљача заузима већу површину на обронцима Голеша и има елипсоидни облик. Град је у рушевинама, а претпоставља се да је подигнут на старијем утврђењу из античког периода. Крајем 11. века налазио се у пограничној зони између Византије и Србије. Уочавају се остаци бедема и мањих грађевина у унутрашњости. То су остаци зидина, куле и околног рова. На основу површинских налаза претпоставља се да се на овом простору живело у континуитету од антике, преко рановизантијског период до касног средњег века.